hotline: 0908 260 888 - 0938 159 988

Filter mù rửa máy (Blind filter)

Còn hàng

600.000₫

Filter mù rửa máy (Blind filter) Blind filter dùng cho tất cả các dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp dạng cơ như: BFC, Gaggia, Seaco, Grimac, Rancilio, Feama, Reneka .v.v.

Filter mù rửa máy (Blind filter)

Blind filter dùng cho tất cả các dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp dạng cơ như: BFC, Gaggia, Seaco, Grimac, Rancilio, Feama, Reneka .v.v.